OGŁOSZENIA I PRZETARGI

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" z dnia 10.03.2016 na realizację proinnowacyjnych usług

W związku z realizacją projektu, w ramach poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" z dnia 10.03.2016, polegającego na realizacji proinnowacyjnych usług tj.:

1. usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone

2. usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na realizację usług opisanych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" z dnia 10.03.2016 na realizację proinnowacyjnych usług

Masz pytania lub jesteś zainteresowany?